Zrcadlo do duše i firmy

Klára Gajdušková
Vystudovaná psycholožka se spolu s dalšími dvěma kolegyněmi pustila do práce, která spojuje jejich zkušenosti z korporátu a státní správy s oblastí péče o duševní zdraví. Dnes nabízejí firmám pro jejich klíčové lidi službu Counselling 1:1 jako benefit, který spojuje to nejlepší ze světa koučinku, mentoringu a psychoterapie. Za současné situace na trhu práce, kdy je těžké nejen najít ale i udržet správné lidi na správných místech, jde o novou klíčovou službu pro firmy.

Po 17 letech práce v korporaci, kdy od základu postavila a vedla tým firemní komunikace v České spořitelně (dceři Erste Group), se Klára Gajdušková rozhodla pro radikální změnu.

Dlouhé roky jste byla v největší české bance, v České spořitelně, mluvčí. Každou chvíli v televizi, co chvíli vysvětlování, uklidňování veřejnosti. Co vám toto období dalo?
Na tom postu jsem byla osm let. Byla to turbulentní doba, kdy každou chvíli přišla jiná krize. Měla jsem štěstí na šéfy a kolegy, kteří byli otevření a féroví. Určitě jsme nebyli dokonalí, ale měli jsme osvícené vedení a díky tomu jsme všechny krize ustáli. Zároveň, korporace Vám přnáší do života řád a také přitahuje pozornost na práci s lidmi.

Jak je dnes možné pracovat pro jednu společnost 17 let?
Za dvou podmínek: mít práci, která naplňuje, a kolem sebe lidi, se kterými jsme rádi.

Určitě však máte za sebou několik křižovatek, momentů, kdy jste chtěla odejít už dříve.
Samozřejmě. Ale vždy se pak nečekaně objevila nová pracovní výzva, která mě zajímala. Nadto když jsou kolem fajn lidi, je škoda odejít. Až když jsme úspěšně dokončili první fázi Sociální banky a transformovali spořitelní nadace, nastal správný čas jít dál.

Jaké jsou podmínky toho, aby se člověku ve firmě dobře žilo?
Firmu tvoří zejména kultura - včetně toho, co společnost produkuje, a lidé. Vedení firem by se mělo starat o to, aby jim klíčoví lidé nevyhořeli, aby ve firmě vydrželi.

Je to důkaz toho, že jsme se posunuli? Že už nejsou hlavní zisky bez ohledu na zaměstnance?
Dnes si firmy uvědomují, jak důležité je mít správné lidi na správných postech a jak důležité je starat se o ně. Vědí, jak těžké je správné lidi najít.

Existuje cesta, jak lidi udržet?
Firemní benefity jsou jako přes kopírák: dovolená navíc, stravenky, notebooky, mobily,… Je to vesměs materiální. Osobně sázím na counselling. Službu, kterou firma nabídne svému nepostradatelnému zaměstnanci, nemusí to být jen manažer, ale i expert, “guru” nebo vedoucí. Služba spočívá v tom, že si o práci i o soukromí promluví s nezávislým poradcem. Srovná si myšlenky, podívá se na sebe s odstupem. Upustí páru, dobije baterky a cítí se lépe.

Je to něco jako kouč? Nebo jaký je rozdíl mezi counsellingem a koučinkem?
Koučink výborně funguje pro řešení jednoho konkrétního problému. Counselling je dlouhodobý, holistický (celostní) a systémový. Rozdíl je i v tom, kdo řídí celý proces. V koučinku je to často šéf klienta, kdo udává témata. V counsellingu si proces řídí klient. A třetí rozdíl: koučem může být kdokoli, kdo se za kouče prohlásí. Counselling vyžaduje příslušné vzdělání.

Ostatně vy jste ještě během nabité kariéry vystudovala psychologii, proč vlastně?
Zajímala mne lidská psychika. Korporátní prostředí je surreálné. Sama bych bývala během své prace přivítala, kdyby mi někdo poradil v klíčových momentech a vysvětlil mi, proč se některé věci dějí tak, jak se dějí.

Jak postupujete, když radíte?
Neradíme. Hodně se ptáme a ještě víc nasloucháme. Někdy můžeme naznačit: „Být ve vaší kůži, zvážila bych to a to…” Postupujeme zásadně s respektem a také s vírou že odpovědi na své otázky si stejně každý nosí uvnitř sebe.

Prostě se snažíte ukázat nadhled? Vystoupit nad horu svých problémů?
U všeho je důležitý nadhled, ale i humor. Přirovnala bych naši práci k zrcadlovému sálu. Nabízíme různé úhly pohledu na sebe sama, které klient ale vidět nemůže. Navíc, někdo se vidí v pokřiveném zrcadle. To umíme relativizovat.

Lidé často nemají vyřešená příkoří z dětství. Vyvěrá to někdy při sezeních?
Stává se to. Je však třeba přistupovat citlivě. Ne všechny skříně je nutné otevírat, protože někdy nevíme, jak je zase bezpečně zavřít. Stává se, že klienti mají problém, protože kdysi dávno se stalo něco, co neuzavřeli a pořád to bolí. Je důležité dát tomu čas a také je třeba, aby člověk na druhé straně měl psychologické a psychoterapeutické vzdělání - provést klienta tímhle procesem není triviální.

Pracujete na tom, aby každý pod vaším vedením nějak dozrál, zbavil se dětských či dětinských křivd?
Nabízíme cestu k vnitřní svobodě. A s tím jde i zralost. Dokud jsme vnitřně nesvobodní, chováme se jako děti. Když získáme rovnováhu, zmoudříme. A nezáleží na tom, zda je to v 25 nebo 55 letech.

Může se stát, že lidé během sezení přijdou na to, že chtějí změnu?
Ano a pak lze plánovat tak, aby to nebylo překotné ani pro manažera, ani pro firmu. Anebo se lidé vnitřně přenastaví tak, aby jim ve společnosti bylo dobře. To se nakonec pozitivně projeví na jejich práci i na vztazích ke kolegům, šéfovi i lidem v týmu